Tinggalkan pesanan anda di sini!

Ahad, 18 Januari 2015

SURAT PENYERAHAN DAN AKUAN TERIMA NOTA SERAH TUGAS a)    Adalah saya  xxxxxxxxxxxxxxx  yang memegang jawatan PEGAWAI

PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (DG 41)  di Kementerian/Jabatan/Sekolah
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   dari tarikh 15  JANUARI 2007 hingga 16 JANUARI 2015  bersama-sama ini menyertakan Nota Serah Tugas seperti yang diarahkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam melalui surat Bil. JPA. 193/3-4(20) bertarikh   19 Julai  1985.  Disertakan juga bersama-sama ini Fail Meja/Manual Prosedur Kerja *Diserahkan oleh,                                                                Disemak oleh,

Tandatangan: ___________________                              Tandatangan :  ___________________

Nama :                                                                                     Nama :  
(Pegawai yang akan bertukar)                                  (Ketua Bahagian/Unit/Guru Besar/Pengetua)*b)     Adalah saya …………………………………………………….. yang mengambil alih tugas

jawatan …………………………………….  di Kementerian/Jabatan/Sekolah*  mulai tarikh

…………………………. mengaku telah menerima satu (1)  salinan Nota Serah Tugas  dan
Fail Meja/Manual Prosedur Kerja*.Diterima oleh,                                                                 Disemak oleh,

Tandatangan :  _______________________                 Tandatangan :  ____________________

Nama  :                                                                           Nama  :
(Pegawai yang mengambil alih)                           (Pegawai Tadbir Kementerian/Jabatan/Sekolah)
Catatan  :

II.    SENARAI TUGAS JAWATAN

Jawatan
Cadangan Penganti
Alasan
Guru Mata Pelajaran Matematik dan Fizik


Penyelaras Kelab dan Persatuan


Penolong Setiusaha PMR


Setiausaha PBS PMR


Penolong  Guru Kesihatan


Ahli Lembaga Koperasi


Guru penasihat sepak takraw


Guru penasihat koperasi


Guru penasihat Puteri Islam


Guru penasihat rumah LaksamanaIII.   SENARAI HARTA BENDA/PERALATAN PEJABAT

Bil.
Item
Kuantiti
Nama dan Tandatangan
Pegawai yang
Menerima/ Mengambil alih
01
Fail Setiausaha PBS PMR


02
Fail Penyelaras Kelab dan Persatuan


03
Fail Peka Fizik 4A


04
Buku teks Fizik Tingkatan 4

05
Buku teks praktikal Fizik Tingkatan 4

06
Buku teks  matematik Tingkatan 4

07
Buku teks matematik Tingkatan 5

08
CD PPSMI Fizik Form 4

09
CD PPSMI Matematik Form 2
IV.   Kedudukan Kewangan/Akaun dan lain-lain
        (Hanya perlu disediakan oleh pegawai-pegawai yang berkaitan sahaja)

-  Tidak berkenaan  -

V.    Manual Prosedur Kerja

                                              -  Tidak berkenaan  -

VI.   Fail Meja
 
-          Tiada  -


VII.   Kedudukan Terakhir Tugas-tugas yang Belum Selesai

            Semua tugas telah selesai dijalankan.*** boleh terus copy paste ke ms word

Contoh surat penangguhan lapor diri ke sekolah baru

                                                                                                                                Ruj. Kami              : CBA …….
                                                                                                                                Tarikh                    : 1 Julai 2013

( nama guru )
( alamat rumah )

Melalui dan salinan :

( nama guru besar dan alamat sekolah lama )

( nama guru besar dan alamat sekolah baru )

Tuan,

MEMOHON PENANGGUHAN BERTUGAS SEBAGAI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH DI ( nama sekolah baru )

Perkara di atas adalah dirujuk.

2.             Dengan segala hormatnya, merujuk kepada surat daripada JPN ( negeri baru ) yang bertarikh ………. Dengan No. Rujukan …………… , saya telah diarahkan untuk lapor diri pada 1 Julai 2013.  Walaubagaimanapun, saya tidak dapat lapor diri pada tarikh yang ditetapkan kerana terdapat beberapa hal perpindahan dan tugas yang perlu diselesaikan di sini dahulu sebelum ke sekolah baru.

3.             Sehubungan dengan itu, saya memohon pertimbangan dan jasa baik pihak tuan untuk memohon penangguhan melapor diri di ( nama sekolah baru ) bagi menyiapkan tugasan sekarang supaya tidak menimbulkan masalah kepada pihak lain.

4.             Untuk makluman pihak tuan, saya akan melapor diri di sekolah tuan pada ( tarikh lapor diri )  setelah urusan di sini selesai.

5.             Bersama dengan surat ini, saya lampirkan surat penempatan pertukaran saya.

6.             Kerjasama pihak tuan amatlah dihargai.

Sekian, terima kasih.Yang benar,…………………………………….
( nama guru )

Download Rancangan Pengajaran Tahunan 2015 Sekolah Menengah

RPT Tingkatan 1 2015

DOWNLOAD :  Sumber dari blog Sistem Guru Online

 

RPT Tingkatan 2 2015

DOWNLOAD : Sumber dari blog Sistem Guru Online

RPT Tingkatan 3 2015


RPT Tingkatan 4 2015


RPT Tingkatan 5 2015 

 *sumber dari Sistem Online Guru

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Komen